Київська обласна бібліотека для дітей Київська обласна бібліотека для дітей

Наукові та творчі роботи Зніщенка Миколи Павловича

1997

Бібліотеки як осередки культурно-просвітницької роботи в діяльності "Киевского Общества Грамотности" (1882-1908) : до 115-ї річниці заснування "Киевского Общества Грамотности" / М. П. Зніщенко. — К. : Смолоскип, 1997. — 38 с.

Бібліотеки як осередки культурно-просвітницької роботи в діяльності "Киевского Общества Грамотности" / М. Зніщенко // Вісн. Кн. палати. — 1997. — N 11. — С. 31 ; № 12. - С. 26. — укp.

Частина 1

Частина 2

Д. Ю. Добра як засновниця Першої публічної бібліотеки для дітей / М. П. Зніщенко // Публічні бібліотеки: сучасність і майбутнє : зб ст. Міжнар. наук.-практ. конф. — К., 1997. — С. 135–141.

Історія та розвиток бібліотечної справи в Україні : анотований ретроспективний тематично-хронологічний покажчик матеріалів періодичного друку з фонду відділу рідкісних видань Київської обласної бібліотеки для дітей / уклад., наук. ред. та відп. за вип. М. П. Зніщенко. — К. : Смолоскип, 1997. — 49 с.


1998

Бібліотечне краєзнавство Київщини / М. Зніщенко // Вісн. Кн. палати. — 1998. — № 12. — С. 9-10. — укp.

Бібліотечна діяльність товариства "Лига защиты детства" (1914—1918 рр.) / М. Зніщенко // Вісн. Кн. палати. — 1998. — № 3. — С. 32-34. — укp.

Організація бібліотечного обслуговування дітей у добу визвольних змагань українського народу (1917—1921) / М. Зніщенко // Вісн. Кн. палати. — 1998. — № 2. — С. 34-36. — укp.

Становлення та розвиток бібліотек для дітей в Україні (1900-1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. іст. наук : спец. 07.00.08 "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство" / М-во культури і мистецтв України, Київ. держ. ун-т культури і мистецтв ; М. Зніщенко. - К., 1998.

Становлення та розвиток бібліотек для дітей в Україні (1900-1939 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / М-во культури і мистецтв України, Київ. держ. ун-т культури і мистецтв ; М. Зніщенко. — К., 1998. - 171 с.

Участь "Детской библіотеки" Д.Доброї у І Всеросійській виставці досягнень промисловості, сільського господарства, науки та культури у місті Києві в 1913 р. / М. Зніщенко // Бібліотека, інформація, суспільство : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., 20-22 жовт. 1998 р. / УБА, НПБ України. — К., 1998. — С. 256-259.


1999

Бібліотекарі дитячих бібліотек України об'єднуються / М. Зніщенко // Вісн. Кн. палати. — 1999. — № 5. — С. 14-15. — укp.

Бібліотечне обслуговування дітей та юнацтва Західної України : бібліотеки українського Пласту / М. Зніщенко // Історія бібліотечної справи в Україні : зб. наук. пр. / М-во культури і мистецтв Ккраїни, НПБ України. — К., 1999. — Вип. 3. — С. 52-62. - (До 1000-річчя літописання і книжкової справи в Україні)

Педагогічні аспекти в бібліотечній діяльності Д. Ю. Доброї : навч. посіб. для студ. / М. П. Зніщенко. — К.: Смолоскип, 1999. — 140 с. — Бібліогр.: 42 назв. — укp.

Полемічні роздуми директора обласної бібліотеки / М. Зніщенко // Історія бібліотечної справи в Україні : зб. наук. пр. / М-во культури і мистецтв України, НПБ України. — К., 1999. — Вип. 4. — С. 46-50. - (До 1000-річчя літописання і книжкової справи в Україні)

Регіональна бібліотечна політика на сучасному етапі / М. Зніщенко // Вісн. Кн. палати. — 1999. — № 10. — С. 3-5. — укp.

Робота бібліотек Київської області з нацменшинами / М. Зніщенко // Світ культури національних меншин в контексті відродження української держави : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 27 трав. 1999 р. — Біла Церква : Мустанг, 1999. — С. 8-13.

Утворення публічних бібліотек для дітей в Україні на початку ХХ століття / М. Зніщенко // Вісн. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. — 1999. — № 2. — С. 65-74.


2000

Бібліотеки українського Пласта / М. Зніщенко // Вісн. Кн. палати. — 2000. — № 1. — С. 28-32. — Бібліогр. : 8 назв. — укp.

Від першої публічної бібліотеки для дітей в Україні - до головної бібліотеки Київщини / М. Зніщенко // Вісн. Кн. палати. — 2000. — № 7. — С. 22-25. — Бібліогр. : 18 назв. — укp.

Доброчинність книжкового тижня / М. Зніщенко, Л. Гржимайло-Соляник // Вісн. Кн. палати. — 2000. — № 5. — С. 46-48. — укp.

Історична передумова виникнення спеціальних публічних бібліотек для дітей в Україні / М. Зніщенко // Вісн. Кн. палати. — 2000. — № 11. — С. 22-24. — укp.


2001

Бібліотеки і бібліотечна справа сьогодні: розбудова чи руїна? / М. Зніщенко // Імідж сучасної бібліотеки : зб. ст. / М-во культури і мистецтв України, НПБ України. — К., 2001. — С. 21-27.

Володар Чарівного пензля : до 50-річчя творчої діяльності О.Ткаченка, художника-ілюстратора книг для дітей / М. Зніщенко, Л. Соляник // Вісн. Кн. палати. — 2001. — № 6. — С. 38-39.

Роки незалежності й бібліотечна справа в Україні: Здобутки і втрати / М. Зніщенко // Вісн. Кн. палати. — 2001. — № 9. — С. 23-27. — Бібліогр.: 11 назв. — укp.


2003

Короткі нотатки про бібліотечні порядки (роздуми з приводу проблемно-цільового навчання директорів, заступників директорів обласних бібліотек України для дітей в м. Херсоні 15 - 21 вересня 2002 року) / М. Зніщенко // Вісн. Кн. палати. — 2003. — № 8. — С. 14-17 ; 2003. — № 9. — С. 21-23. — Бібліогр. : 18 назв. — укp.

Мій Києве-любов моя : зб. творів для хорового співу / А. В. Капустинський ; авт. сл. М. П. Зніщенко ; худ. оформ. О. М. Ткаченко. - К., 2003. - 139 с. : ноти.


2004

Бібліотечний Славутич : [до 15-ї річниці створення міської бібліотечної системи] / М. Зніщенко // Вісн. Кн. палати. — 2004. — № 4. — С. 23 - 26.


2005

Помаранчевий колір надії у бібліотечному тунелі / М. Зніщенко // Вісн. Кн. палати. — 2005. — № 9 . — С. 19-22. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.


2006

Вплив історичних подій на трансформацію поглядів і змісту роботи сучасних бібліотек для дітей в Україні / М. Зніщенко // Вісн. Кн. палати. — 2006. — № 10. — С. 20-22. — Бібліогр. : 6 назв. — укp.


2008

Від Бородянки до Судака, від Судака до Білої Церкви / М. Зніщенко // Вісн. Кн. палати. — 2008. — № 7. — С. 47-50. — укp.

Відданість бібліотечній справі : 90-річчя з дня народження Романа Целінського / М. Зніщенко // Вісн. Кн. палати. — 2008. — № 12. — С. 43-44. — укp.

На чий імідж працюємо?! Якого конкурсу Вам ще не вистачає, панове бібліотекарі дитячих бібліотек? / М. Зніщенко // Вісн. Кн. палати. — 2008. — № 6. — С. 47-50. — Бібліогр. : 4 назви. — укp.


2009

Бібліотека Д.Ю. Доброї : сто років тернистим шляхом до зірок / М. Зніщенко // Світ дит. б-к. — 2009. — № 2. — С. 3-6.

Доброчинна діяльність Міжнародного благодійного фонду "України - 3000" : з книгою до дітей / М. Зніщенко // Вісн. Кн. палати. — 2009. — № 8. — С. 21. — укр.

Київській обласній дитячій бібліотеці - 100 років / М. Зніщенко // Вісн. Кн. палати. — 2009. — № 12. — С. 37. — Бібліогр. : 12 назв. — укр.

Добра Д. Ю. "Дитяча бібліотека" Д. Ю. Доброї в Києві / Д. Ю. Добра // Вісн. Кн. палати . - 2009. - № 12. - С. 37-40.

Науково-методичній діяльності обласних бібліотек для дітей України – законодавчу підтримку / М. Зніщенко // Вісн. Кн. палати. — 2009. — № 4. — С.13-15. — (Бібліотечна справа). — Бібліогр. : 6 назв. — укр.

Проблеми комплектування бібліотек для дітей та шляхи їхнього вирішення / М. Зніщенко, Т. Омеляненко // Вісн. Кн. палати. — 2009. — № 7. — С. 24-26. — укр.


2010

"А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо…", або Нотатки про саміт у місті Одесі з проблем дитячого читання / М. Зніщенко // Вісн. Кн. палати. - 2010. - № 12. - С. 44-46.

2011

Ярмаркуємо, аналізуємо, пропонуємо (нотатки з V-ї Всеукр. наук.-практ. конф. "Бібліотека і книга в контексті часу") / М. Зніщенко // Вісн. Кн. палати . - 2011. - № 6. - С. 48-50.


2012

"Красный библиотекарь": події, факти, коментарі.Погляд із ХХІ століття. Хроніка надій та ілюзій / Микола. Зніщенко // Вісн. Кн. палати . - 2012. - № 8. - С. 40-43.


2013

"Бібліотека і книга в контексті часу" — головна тема року в роботі VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / М. Зніщенко // Вісн. Кн. палати . - 2013. - № 6. - С. 44-46

"Красный библиотекарь" — рік 1926: події, факти, коментарі. Погляд із ХХІ століття. Хроніка надій та ілюзій / М. Зніщенко // Вісн. Кн. палати . - 2013. - № 4. - С. 38-41.

"Красный библиотекарь" — роки 1927, 1928: події, факти, коментарі. Погляд із XXI століття. Хроніка надій та ілюзій / М. Зніщенко // Вісн. Кн. палати . - 2013. - № 8. - С. 39-42.

Як не заблукати в павітині, або Бібліотечний ляльковий театр як засіб залучення дітей до читання / М. Зніщенко // Дитяча бібліотека в новому вимірі : професійні цінності та іновації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. директорів обл. б-к для дітей (9-13 верес.), м. Севастополь / М-во культури України, Нац. б-ка України для дітей, Севастополь. центр. дит. б-ка ім. А.П. Гайдара та ін. - Севастополь, 2013. - С.115-120.


2014 рік

Зніщенко М. П. Щодо Конкурсу дитячого читання "Книгоманія" : лист О. Коваль, Президенту Громадського об’єднання "Форум видавців", А. І. Гордієнко, директору Національної бібліотеки України для дітей від 26.01.2014 р. з доп. та виправл. [Електронний ресурс] / М. П. Зніщенко. – Режим доступу: http://child-library.kiev.ua/index.php/asotsiatsiya-pratsivnikiv-bibliotek-dlya-ditej/544-konkursu-dityachogo-chitannya-knigomaniya. – Назва з екрану.

Зніщенко М. П. До директорів обласних, районних, міських бібліотек "Про надбавки" : лист від 16.06. 2014 р. № 01-09/55 [Електронний ресурс] / М. П. Зніщенко. – Режим доступу: http://child-library.kiev.ua/index.php/asotsiatsiya-pratsivnikiv-bibliotek-dlya-ditej/453-do-direktoriv-oblasnikh-rajonnikh-miskikh-bibliotek-pro-nadbavki-16-chervnya-2014-roku. – Назва з екрану.

Зніщенко М. П. Про ситуацію в країні і завдання бібліотек : лист до директорів обласних бібліотек для дітей, районних бібліотек Київської області, Л. Ф. Перелигіній, Голові Президії профспілки працівників культури України від 18.04.2014 р. № 4/3 [Електронний ресурс] / М. П. Зніщенко. – Режим доступу: http://child-library.kiev.ua/index.php/asotsiatsiya-pratsivnikiv-bibliotek-dlya-ditej/405-do-direktoriv-oblasnikh-bibliotek-dlya-ditej-rajonnikh-bibliotek-kijivskoji-oblasti-golovi-prezidiji-profspilki-pratsivnikiv-kulturi-ukrajini-l-f-pereliginij-pro-situatsiyu-v-krajini-i-zavdannya-bibliotek. – Назва з екрану.

Зніщенко М. П. Про захист прав працівників культури і бібліотечних працівників : лист до директорів обласних бібліотек для дітей, районних бібліотек Київської області від 11.04. 2014 р. № 4/2 [Електронний ресурс] / М. П. Зніщенко. – Режим доступу: http://child-library.kiev.ua/index.php/asotsiatsiya-pratsivnikiv-bibliotek-dlya-ditej/390-do-direktoriv-oblasnikh-bibliotek-dlya-ditej-rajonnikh-bibliotek-kijivskoji-oblasti-pro-zakhist-prav-pratsivnikiv-kulturi-i-bibliotechnikh-pratsivnikiv. – Назва з екрану.

Зніщенко М. П. Лист до директорів обласних бібліотек для дітей, Л. Ф. Перелигіній, Голові профспілки працівників культури України щодо повідомлення Віце-прем'єр-міністра України О. Сича 1 квітня 2014 року [Електронний ресурс] / М. П. Зніщенко. – Режим доступу: http://child-library.kiev.ua/index.php/asotsiatsiya-pratsivnikiv-bibliotek-dlya-ditej/362-list-do-direktoriv-oblasnikh-bibliotek-dlya-ditej-golovi-profspilki-pratsivnikiv-kulturi-ukrajini-p-l-f-pereliginij-shchodo-povidomlennya-vitse-prem-er-ministra-ukrajini-oleksandra-sicha-1-kvitnya-2014-roku. – Назва з екрану.

Зніщенко М. П. Листи та звернення Асоціації працівників бібліотек для дітей щодо Засідання Експертної групи Української бібліотечної асоціації та Асоціації бібліотек України від 21.03.2014 р. [Електронний ресурс] / М. П. Зніщенко. – Режим доступу: http://child-library.kiev.ua/index.php/asotsiatsiya-pratsivnikiv-bibliotek-dlya-ditej/342-listi-ta-zvernennya-asotsiatsiji-pratsivnikiv-bibliotek-dlya-ditej-shchodo-zasidannya-ekspertnoji-grupi-ukrajinskoji-bibliotechnoji-asotsiatsiji-ta-asotsiatsiji-bibliotek-ukrajini. – Назва з екрану.

Зніщенко М. П. Колективу Херсонської обласної бібліотеки для дітей імені Дніпрової Чайки вітання з 90-річним ювілеєм комунального закладу "Херсонська обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки" [Електронний ресурс] / М. П. Зніщенко. – Режим доступу: http://child-library.kiev.ua/index.php/asotsiatsiya-pratsivnikiv-bibliotek-dlya-ditej/340-kolektivu-khersonskoji-oblasnoji-biblioteki-dlya-ditej-imeni-dniprovoji-chajki-z-90-richnim-yuvileem-komunalnogo-zakladu-khersonska-oblasna-biblioteka-dlya-ditej-imeni-dniprovoji-chajki. – Назва з екрану.

Зніщенко М. П. На чий імідж працюємо?! Якого конкурсу Вам ще не вистачає, панове бібліотекарі дитячих бібліотек? [Електронний ресурс] / М. П. Зніщенко. – Режим доступу: http://child-library.kiev.ua/index.php/asotsiatsiya-pratsivnikiv-bibliotek-dlya-ditej/300-shche-raz-pro-konkurs-krashchij-chitach-roku. – Назва з екрану.

Зніщенко М. П. До директорів обласних бібліотек для дітей "Про конкурси та їх впровадження" [Електронний ресурс] / М. П. Зніщенко. – Режим доступу: http://child-library.kiev.ua/index.php/asotsiatsiya-pratsivnikiv-bibliotek-dlya-ditej/299-do-direktoriv-oblasnikh-bibliotek-dlya-ditej-pro-konkursi-ta-jikh-vprovadzhennya. – Назва з екрану.


2015 рік

Зніщенко М. П. Відкритий лист п. В. А. Кириленку – Віце-прем'єр-міністру - Міністру культури України (2) від 04.12. 2015 р. № 01-09/109 [Електронний ресурс] / М. П. Зніщенко. – Режим доступу: http://child-library.kiev.ua/index.php/aktualno/830-vidkritij-list-p-v-a-kirilenku-vitse-prem-er-ministru-ministru-kulturi-ukrajini-2. – Назва з екрану.

Зніщенко М. П. Відкритий лист В. А. Кириленку – Віце-прем’єр-міністру культури України від 04.12.2015 р. № 01-09/109 [Електронний ресурс] / М. П. Зніщенко. – Режим доступу: http://child-library.kiev.ua/index.php/asotsiatsiya-pratsivnikiv-bibliotek-dlya-ditej/827-vidkritij-list-p-v-a-kirilenku-vitse-prem-er-ministru-ministru-kulturi-ukrajini. – Назва з екрану.

Зніщенко М. П. Пропозиції до Проекту «Мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні», (26.11.2015 – 01.12.2015 р.) [Електронний ресурс] / М. П. Зніщенко. – Режим доступу: http://child-library.kiev.ua/index.php/asotsiatsiya-pratsivnikiv-bibliotek-dlya-ditej/826-propozitsiji-do-proektu-minimalni-sotsialni-normativi-zabezpechennya-naselennya-publichnimi-bibliotekami-v-ukrajini. – Назва з екрану.

Зніщенко М. П. Про бібліотечну справу, інтеграцію та імплементацію бібліотек в сучасному українському істеблішменті [Електронний ресурс] / М. П. Зніщенко. – Режим доступу: http://child-library.kiev.ua/index.php/asotsiatsiya-pratsivnikiv-bibliotek-dlya-ditej/819-pro-bibliotechnu-spravu-integratsiyu-ta-implementatsiyu-bibliotek-v-suchasnomu-bibliotechnomu-istebleshmenti. – Назва з екрану.

Зніщенко М. П. Зауваження та пропозиції до проекту Стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України», (11.11. 2015 р.) [Електронний ресурс] / М. П. Зніщенко. – Режим доступу: http://child-library.kiev.ua/index.php/asotsiatsiya-pratsivnikiv-bibliotek-dlya-ditej/810-zauvazhennya-ta-propozitsiji-do-proektu-strategiji-rozvitku-bibliotechnoji-spravi-v-ukrajini-do-2025-roku-yakisni-zmini-bibliotek-zadlya-zabezpechennya-stalogo-rozvitku-ukrajini. – Назва з екрану.

Зніщенко М. П. Зауваження та пропозиції до проекту «Концепції якісних змін бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України» (до 2025 р.), (11.11.2015 р.) [Електронний ресурс] / М. П. Зніщенко. – Режим доступу: http://child-library.kiev.ua/index.php/asotsiatsiya-pratsivnikiv-bibliotek-dlya-ditej/809-zauvazhennya-ta-propozitsiji-do-proektu-kontseptsiji-yakisnikh-zmin-bibliotek-zadlya-zabezpechennya-stalogo-rozvitku-ukrajini-do-2025. – Назва з екрану.

Зніщенко М. П. Щодо відчуження приміщення Обухівської районної бібліотеки для дітей : [листи від 09.06.2015 р. № 01-09/44, від 22.06.2015 р. № 01-09/52, від 24.06.2015 р. № 01-09/55, від 30.06.2015 р. № 01-09/56] [Електронний ресурс] / М. П. Зніщенко. – Режим доступу: http://child-library.kiev.ua/index.php/asotsiatsiya-pratsivnikiv-bibliotek-dlya-ditej/730-shchodo-vidchuzhennya-primishchennya-obukhivskoji-rajonnoji-biblioteki-dlya-ditej. – Назва з екрану.

Пропозиції та доповнення Київської обласної бібліотеки для дітей та Української асоціації працівників бібліотек для дітей до Проекту Довгострокової стратегії розвитку української культури, до Концепції якісних змін бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України (до 2025 року), відправлені до Міністерства культури України та Комітету по культурі Верховної Ради України за підписом М. П. Зніщенка, генерального директора Київської обласної бібліотеки для дітей, кандидата історичних наук, заслуженого працівника культури України, Президента Української асоціації працівників бібліотек для дітей] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://child-library.kiev.ua/index.php/asotsiatsiya-pratsivnikiv-bibliotek-dlya-ditej/724-propozitsiji-kijivskoji-oblasnoji-biblioteki-dlya-ditej-ta-ukrajinskoji-asotsiatsiji-pratsivnikiv-bibliotek-dlya-ditej. – Назва з екрану.

Зніщенко М. П. Щодо Ради реформ при Міністерстві культури України : звернення до М. Г. Височанської, начальника відділу бібліотек та читання Міністерства культури України, директорів обласних, міських, районних бібліотек для дітей, бібліотекарів ОУНБ і всіх зацікавлених про роботу масових публічних бібліотек [Електронний ресурс] / М. П. Зніщенко. – Режим доступу: http://child-library.kiev.ua/index.php/asotsiatsiya-pratsivnikiv-bibliotek-dlya-ditej/685-shchodo-radi-reform-pri-ministerstvi-kulturi-ukrajini. – Назва з екрану.

Зніщенко М. П. Лист директорам обласних бібліотек, щодо роботи обласних універсальних бібліотек з дітьми від 13.05.2015 р. [Електронний ресурс] / М. П. Зніщенко. – Режим доступу: http://child-library.kiev.ua/index.php/asotsiatsiya-pratsivnikiv-bibliotek-dlya-ditej/684-list-direktoram-oblasnikh-bibliotek-shchodo-roboty-oblasnikh-universalnikh-bibliotek-z-ditmi-2. – Назва з екрану.

Зніщенко М. П. Звернення до Р. В. Карандєєва, заступника Міністра культури України з пропозиціями щодо Мінімальних соціальних нормативів населення [Електронний ресурс] / М. П. Зніщенко. – Режим доступу: http://child-library.kiev.ua/index.php/asotsiatsiya-pratsivnikiv-bibliotek-dlya-ditej/674-propozitsiji-shchodo-minimalnikh-sotsialnikh-normativiv-naselennya. – Назва з екрану.

Зніщенко М. П. Директорам обласних бібліотек для дітей та обласних бібліотек для юнацтва: відповідь на лист УБА від 07.04. 2015 р. [Електронний ресурс] / М. П. Зніщенко. – Режим доступу: http://child-library.kiev.ua/index.php/asotsiatsiya-pratsivnikiv-bibliotek-dlya-ditej/660-direktoram-oblasnikh-bibliotek-dlya-ditej-ta-oblasnikh-bibliotek-dlya-yunatstva-vidpovid-na-list-uba. – Назва з екрану.

Зніщенко М. П. Лист директорам обласних бібліотек для дітей для обговорення та пропозицій проекту «Мінімальних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні» від 23.03. 2015 р. № 1-1 [Електронний ресурс] / М. П. Зніщенко. – Режим доступу: http://child-library.kiev.ua/index.php/asotsiatsiya-pratsivnikiv-bibliotek-dlya-ditej/640-list-direktoram-oblasnikh-bibliotek-dlya-ditej-dlya-obgovorennya-ta-propozitsij. – Назва з екрану.


2016 рік

Зніщенко М.П. Бібліотекар двох епох [Електронний ресурс] / М.П. Зніщенко – Режим доступу: http://child-library.kiev.ua/files/znischenko_52.pdf – Назва з екрану.

Зніщенко М.П. Дещо про вплив партнерів і благодійників на бібліотечний устрій в Україні [Електронний ресурс] / М.П. Зніщенко – Режим доступу: http://child-library.kiev.ua/files/znischenko_53.pdf – Назва з екрану.

Зніщенко М.П. Про бібліотечну справу, інтеграцію та імплементацію бібліотек в сучасному українському істеблішменті [Електронний ресурс] / М.П. Зніщенко – Режим доступу: http://child-library.kiev.ua/files/znischenko_54.pdf – Назва з екрану.

Зніщенко М. П. Закон про декомунізацію і перспективи реалізації його в бібліотечну галузь [Електронний ресурс] / М. П. Зніщенко. – Режим доступу: http://child-library.kiev.ua/index.php/125-aktualno/913-zakon-pro-dekomunizatsiyu-i-perspektivi-realizatsiji-jogo-v-bibliotechnu-galuz. – Назва з екрану.

Зніщенко М. П. Про щорічний випуск Київською обласною бібліотекою для дітей Календарів знаменних і пам'ятних дат : лист від 21 берез. 2016 р. № 01-09/64 [Електронний ресурс] / М. П. Зніщенко. – Режим доступу: http://child-library.kiev.ua/index.php/aktualno/912-pro-shchorichnij-vipusk-kijivskoyu-oblasnoyu-bibliotekoyu-dlya-ditej-kalendariv-znamennikh-i-pam-yatnikh-dat. – Назва з екрану.

Зніщенко М. П. Конкретні пропозиції Київської обласної бібліотеки для дітей щодо співпраці з бібліотечними працівниками загальноосвітніх навчальних закладів Київської області : [лист 23.02.2015 № 01-09/42 В. Б. Роговій, Директору департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації] [Електронний ресурс] / М. П. Зніщенко. – Режим доступу: http://child-library.kiev.ua/index.php/aktualno/885-list-v-b-rogovij-shchodo-spivpratsi. – Назва з екрану.


СЛОВО ПРО ДИРЕКТОРА

Микола Павлович Зніщенко - директор Київської обласної бібліотеки для дітей //Вісн. Кн. палати. - 1998. - № 5. - C. 24-25.

Народжений під щасливою зіркою (Миколі Зніщенку — 65 років) // Вісн. Кн. палати. - 2010. - № 12. - C. 12-13.