Київська обласна бібліотека для дітей Київська обласна бібліотека для дітей

Видання бібліотеки

Методико-бібліографічні матеріали з різних напрямів бібліотечно-бібліографічної діяльності та матеріали з досвіду роботи бібліотек Київської області, видані Київською обласною бібліотекою для дітей в:


2019 році

2018 році

2017 році

2016 році

2015 році

2014 році

2013 році

2012 році


Видання науково-методичних та інформаційно-бібліографічних матеріалів Київської обласної бібліотеки для дітей по категоріях:


Видаються щорічно:

«Основні показники діяльності бібліотек Київської області системи Міністерства культури і туризму за … рік».

Видається щорічно з 1992 року.

(Статистична збірка).Бібліографічні покажчики:

«Бібліотеки Київщини на сторінках преси»: бібліографічний покажчик

Виходить щорічно з 1990 року.

(Покажчик включає описи матеріалів бібліотек та про їх діяльність, надруковані в періодичних виданнях протя-гом … року).

«Література про Київщину»: універсальний допоміжний бібліографічний покажчик

Виходить щорічно з 1973 року.

(Покажчик розрахований на спеціалістів народного госпо-дарства, вчителів, студентів, організаторів дитячого читання, бібліотечних працівників та інші категорії читачів).Календарі:

«Календар знаменних і пам'ятних дат на … рік»

Виходить щорічно з 2001 року.

«Календар ювілейних дат видатних діячів Київщини на … рік»

Виходить щорічно з 1984 року.

(Щорічне видання містить перелік ювілейних дат видатних діячів Київщини).Інші видання:

Видання з різних питань бібліотечного, та інформаційно-бібліографічного обслуговування різних вікових категорій населення

Нуково-методичні та інформаційно-бібліографічні матеріалиСерії:

«Бібліотеки – Київщинознавству»

Видається з 1994 року.

(Посібники даної серії мають призначення сприяти педагогам у розробці тем, підготовці уроків, а учням у засвоєнні нового шкільного предмету «Київщинознавство»).

«В бібліотеці про цікаве»

Видається з 2015 року.

(Методико-інформаційні матеріали з питань оригінальних явищ, ситуацій, історій, випадків в галузі загальної культури людства).

«В країні цікавих уроків»

Видається з 1994 року.

(Методичні матеріали з питань популяризації книги, читання, бібліотеки; сценарії літератур-но-пізнавальних заходів).

«В практику роботи бібліотек»

Видається з 1998 року.

(З метою надання методичних порад бібліотекам області стосовно окремих форм роботи певної тематики, ознайомлення з кращими розробками масових заходів, наочними та нетради-ційними формами популяри-зації літератури).

«Видатні книгознавці»

Видається з 2004 року.

(Біобібліографічні довідки про видатних істориків і дослідників української книги, що внесли вагомий внесок в бібліотечну справу в Україні)

«Видатні люди Київщини»

Видається з 1998 року.

(Біобібліографічні довідки про видатних людей Київщини, що внесли вагомий внесок в розвиток світової науки, культури, відомі на Київщині та в Україні, долучилися до розвитку краєзнавства тощо).

«За результатами наукових досліджень»

Заснована в 2014 році з нагоди 105-ї річниці Київської обласної бібліотеки для дітей.

(Науково-методичні, інформаційно-бібліографічні, довідкові матеріали створенні на основі наукових, науково-соціологічних досліджень, що проводить Київська обласна бібліотека для дітей та бібліотеки Київської області)

«За сторінками твого підручника»

Видається з 1989 року.

(Методичні матеріали з питань популяризації книги, читання, сценарії та розробки літературно-пізнавальних заходів).

«Лауреати Київської обласної літературної премії ім.Г.Косинки»

Видається з 2011 року.

(Біобібліографічні та методичні матеріали).

«Меценати Київщини»

Видається з 1998 року.

(Біобібліографічні матеріали розраховані на широке коло читачів і мають на меті ознайомити з найцікавішими подіями у житті і благодійній діяльності меценатів Київщи-ни).

«На допомогу родинному вихованню»

Видається с 2014 року.

(Методичні матеріали присвячені 20-му ювілейному Міжнародному року сім’ї).

«На допомогу шкільній програмі»

Видається з 1994 року.

(Науково-практичні посібники містять рекомендації стосовно масової роботи з читачами шкільного віку, а також з питань популяризації літерату-ри різних жанрів. Можуть бути використані в організації роботи бібліотек на допомогу шкільній програмі та в позакласний час).

«Поезія в бібліотеці»

Видається з 2015 року.

(Методико-інформаційні матеріали на допомогу організації бібліотечної роботи з питань популяризації поетичного мистецтва, творчого надбання класиків української і світової поезії, поетичного доробку сучасних майстрів поетичного слова).

«Раритети Київщини»

Видається з 1998 року.

(Біобібліографічні огляди рід-кісних та цінних видань містять широку і детальну інформацію про той чи інший раритет з фондів бібліотек Київщини. Посібники надають змогу долучитися до національних скарбів, якими є раритетні книги).

«Скарби художньої літератури»

Видається з 2014 року.

(Методичні матеріали з питань популяризації найкращих зразків української і світової художньої літератури).

«Українські імена в науці і техніці»

Видається з 1997 року.

(Біографічні нариси до ювілейних дат видатних людей, що внесли вагомий внесок в розвиток науки і техніки. Посібники можна використову-вати в практичній діяльності в роботі з дорослими читачами, а також з читачами-дітьми на допомогу процесу засвоєння шкільної програми та самоосвіти).

«Ювілей творчої особистості»

Видається з 2010 року.

(Біобібліографічні покажчики про видатних діячів науки, техніки, культури, мистецтва, літератури).