Київська обласна бібліотека для дітей Київська обласна бібліотека для дітей

Пропозиції до Проекту "Мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні"

ПРОПОЗИЦІЇ
до Проекту "Мінімальні соціальні нормативи забезпечення
населення публічними бібліотеками в Україні"

Пропоную внести зміни в назву проекту, а саме: "Мінімальні соціальні нормативи забезпечення всіх вікових груп населення бібліотеками в Україні".

В розділі 1. Загальні положення:

Пункти 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 об'єднати і читати так:

п.1.1. "На території України функціонує мережа окремих бібліотек, згідно вікових категорій та потреб територіальних громад: бібліотека для дорослих, бібліотеки для дітей, для юнацтва, які надають інформаційні, освітні та культурні послуги територіальним громадам за місцем проживання".

1.2. "Всі бібліотеки, що є в наявності територіальної громади за доцільністю можуть об'єднуватись в централізовані бібліотечні системи згідно рішення місцевих органів влади територіальних громад" (п. ст. 15 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу).

Об'єднати п. п.1.6, 1.7.

1.3. "Покриття території і кількості населених пунктів обслуговування бібліотеки для дорослих, бібліотеки для дітей, бібліотеки для юнацтва та режим роботи бібліотечних установ, визначається територіальною громадою".

1.4. Читати: "Періодичне оновлення бібліотечних фондів повинно здійснюватись щорічно 30 примірниками книг на 100 мешканців території обслуговування всіма наявними бібліотеками".

1.5. Читати: "У всіх бібліотеках громад: для дорослих, для дітей, для юнацтва функціонують інтернет, vay fay".

1.6. Читати: "Штатна кількість працівників бібліотек територіальної громади визначається органами управління територіальної громади, виходячи із потреб місцевої громади".

В розділі 2: "Організація мережі бібліотек у сільській місцевості".

2.1. Читати: "Сільські ради визначають необхідність існування і роботи будь-якого виду бібліотеки: для кожної категорії читачів окремо, або загальної сільської бібліотеки для всіх категорій читачів (дорослі, діти, юнацтво)".

Об'єднати 2.2. і 2.3.

2.2. Читати: "Кількість читачів села не повинна впливати на існування бібліотеки в даній місцевості незалежно від місця дислокації - чи це гірська місцевість, чи рівнина, тощо".

Об'єднати 2.4. і 2.5.

2.3. "В важкодоступних місцях проживання бібліотечне обслуговування повинно надаватись або бібліотеками, або бібліотечними пунктами. Час нестаціонарного обслуговування, кількість штатних працівників і кількість пунктів і бібліобусів визначається місцевою громадою".

Об'єднати п. п.2.7 і 2.8.

2.4. "У адміністративному центрі територіальної громади за рішенням громадян можуть функціонувати централізовані бібліотечні системи, до яких можуть бути віднесені територіальна бібліотека для дорослих, бібліотеки для дітей, для юнацтва, як самостійні заклади з юридичною адресою, статутом, штатним розкладом, кошторисом".

Розділ 3. "Організація мережі бібліотек в містах та селищах міського типу".

Читати:

3.1. "За рішенням територіальних громад міст, селищ з населенням 25-30 тисяч, на їхніх територіях можуть функціонувати централізовані бібліотечні системи до складу яких входять окремо міська, селищна бібліотека для дорослих, бібліотека для дітей".

3.2. "На територіях громад, де проживає до 50 тис. жителів - створюється одна бібліотека на 10-15 тис. жителів".

3.3. "На територіях громад, де проживає від 100 тис. до 500 тис. жителів створюється одна бібліотека на 20-25 тис. жителів. Всі існуючі бібліотеки можуть бути об'єднані в централізовану бібліотечну систему із всіма регламентуючими реєстраційними документами".

3.4. "У містах і селищах міського типу, де проживає до 5 тис. жителів, за рішенням територіальних громад може утворюватися одна бібліотека, в якій обслуговуються всі вікові групи населення, що проживають в даній територіальній громаді: дорослі, діти, юнацтво".

3.5. "У кожному обласному центрі, за рішенням територіальної громади, функціонує обласна бібліотека для дорослих, яка є головним закладом у сфері бібліотечно-інформаційного забезпечення потреб дорослого населення, науково-методичним, координаційним центром для бібліотек, що обслуговують доросле населення області, регіону".

3.6. "У кожному обласному центрі, за рішенням територіальної громади, функціонує обласна бібліотека для дітей, яка є головним консультативно-дослідницьким, науково-методичним центром для всіх бібліотек області, регіону, що обслуговують дітей, вчителів, батьків та спеціалістів з дитячої медицини, психології, тощо".

3.7. "У кожному обласному центрі, регіоні функціонує, бібліотека для юнацтва - головний науково-методичний центр по наданню бібліотечно-інформаційних послуг бібліотекам регіону, що обслуговують юнацтво".

3.8. "Положення, що вкладені у зміст пунктів 3.5; 3.6; 3.7 також стосуються всіх видів вищезазначених бібліотек для дорослих, бібліотек для дітей, бібліотек для юнацтва на всіх тимчасово окупованих територіях АР Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей України".

3.9. "За рішенням місцевих територіальних громад в разі відсутності необхідної кількості дорослих читачів у обласних бібліотеках для дорослих, ці бібліотеки реорганізовуються в обласні науково-методичні центри по наданню консультативної допомоги бібліотекам області без функцій обслуговування читачів, із суттєвим скороченням працівників або ці бібліотеки переводяться на нижчу категорію по оплаті праці".

Розділ 4. Центри по підготовці бібліотечних кадрів.

Читати:

4.0. "Головним науково-методичним центром для всіх бібліотек, що обслуговують доросле населення, має бути НБУ ім.Вернадського".

4.1. "Національна бібліотека України для дітей є головним науково-методичним центром для всіх обласних бібліотек для дітей України".

4.2. "Державна бібліотека для юнацтва України є головним науково-методичним центром для всіх обласних, територіальних бібліотек, що обслуговують юнацтво".

4.3. "Всі види існуючих в Україні бібліотек для дорослих, для юнацтва, для дітей функціонують самостійно і в співдружності, координуючи свої дії з місцевими громадами, а також в повазі і в злагоді один до одного".

4.4. "В зв'язку з тим, що кількісні показники по оплаті праці бібліотекарів не переглядалися з 1924 року, а також у зв'язку з значним зменшенням населення України, та в зв'язку з тим, що кількісні показники по оплаті праці бібліотек за категоріями, за кількістю книговидач і кількістю читачів є для Мінфіну і Мінюсту є недоторканими, пропоную наступне:

"Нормативні показники обласних бібліотек 2 категорії вважати такими, що прийнятні як для першої категорії по оплаті праці".

"Нормативні показники обласних бібліотек 3-ї категорії вважати прийнятними для другої категорії по оплаті праці";

"Нормативні показники обласних бібліотек по 4-й категорії вважати прийнятними для третьої категорії по оплаті праці".

Ці дії внесуть конструктив в роботу обласних бібліотек, знімуть напруження і нестабільність в колективах обласних бібліотек".

4.5. "Працівники бібліотек, які мають статус національних бібліотек, повинні бути переведені по оплаті праці на рівень оплати праці працівників державних бібліотек. Це дасть змогу зосереджувати бібліотечні кадри не тільки в національних бібліотеках, а також значно зекономити державні кошти".

4.6. "В разі неприйняття цієї пропозиції, то необхідно всі обласні бібліотеки перевести на оплату праці як в національних. Це буде справедливо, бо всі обласні бібліотеки в регіонах і областях виконують свої функції на благо національного відродження не гірше існуючих національних бібліотек, і в своїх областях і регіонах мають ознаки національних скарбниць, є зберігачами і розповсюджувачами української культурної спадщини, розвивають в собі функції музеїв, архівів, в тому числі функції мистецьких арсеналів, тощо".

З повагою
Генеральний директор Київської обласної
бібліотеки для дітей, кандидат історичних наук,
заслужений працівник культури України
М.П.Зніщенко

Київ, 26 листопада-1 грудня 2015 року