Київська обласна бібліотека для дітей Київська обласна бібліотека для дітей

Модернізація шляхів методичного забезпечення бібліотек Київської області: сучасні вимоги та реалії

15 листопада 2017 року на базі КЗ КОР "Київська обласна бібліотека для дітей" відбувся обласний семінар за участю методистів районних і міських централізованих бібліотечних систем Київської області за темою: "Модернізація шляхів методичного забезпечення бібліотек Київської області: сучасні вимоги та реалії" (програма семінару додається).

Відкрив обласний семінар директор КЗ КОР "Київська обласна бібліотека для дітей", кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України Зніщенко М.П. В своєму виступі він акцентував увагу на тому, що кардинальні зміни в суспільстві, посилення демократичних процесів в житті країни, впровадження інформаційно-бібліотечних технологій визначили нові пріоритети та орієнтири в діяльності бібліотек. Складність завдань, які постали перед бібліотеками, посилили і значимість методичної служби. Назріла потреба, спираючись на набутий досвід, активно відшуковувати шляхи покращення методичної діяльності у нових реаліях, знаходити найбільш ефективний інструмент методичної практики, проводити сучасну регіональну бібліотечну політику.

В роботі семінару взяла участь головний спеціаліст управління культури, національностей та релігій Київської облдержадміністрації Гонтарук В.М., яка проаналізувала роль методичної служби у сприянні інноваційному розвитку бібліотек регіону, їх ролі та участі в адміністративно-територіальній реформі та новими підходами в організації звітного процесу в бібліотечній галузі Київської області.

В рамках семінару виступила керівник відділу молодіжної роботи Державного Інституту сімейної та молодіжної політики Мукасєєва Л.П. з темою «Діяльність закладів культури щодо сприяння державній політиці розвитку сім’ї і молоді».

Заступниками директора Л.П. Соляник, Л.В. Смисловською, завідувачами відділів Т.С. Котляренко, О.М. Литвин, Н.В. Остріковою КЗ КОР "Київська обласна бібліотека для дітей" надані ґрунтовні консультації та змістовні інформації з відображення напрямків бібліотечної діяльності в планово-звітних документах бібліотек за 2017 рік та основних питань планування роботи бібліотек на 2018 рік, з урахуванням впровадження інформаційних технологій, сучасних форм бібліотечного сервісу в бібліотечну практику, умов сучасної діяльності бібліотеки та місцевих ресурсів і можливостей.

В обговоренні питань семінару активну участь взяли: завідувачі методичних відділів Білоцерківської районної централізованої бібліотечної системи Савич Л.А.,Броварської районної централізованої бібліотечної системи Кальченко О.М., Ставищенської районної централізованої бібліотечної системи. Коваленко Н.Ф. та методист Бородянської районної централізованої бібліотечної системи Некрутенко Г.Г.

Учасникам семінару були надані необхідні методичні поради та інформація шляхом грунтовних консультацій та копіювання електронних версій документів стосовно методики підготовки звітно-планових документів та їх електронних версій про діяльність районних і міських ЦБС Київської області 2017-2018 рр., планування їх діяльності на 2018 рік та інших напрямів інформаційно-бібліотечної роботи.

Під час профдискусій учасники семінару поділились досвідом вирішення проблемних питань.

Підводячи підсумки обласного семінару директор КЗ КОР "Київська обласна бібліотека для дітей" М.П.Зніщенко зауважив, що модернізація шляхів методичного забезпечення районних і міських ЦБС Київської області, використання комп’ютерних технологій, подальше вдосконалення форм і методів діяльності бібліотек, дозволять області рухатися вперед, зміцнюючи позиції, зберігаючи традиційні функції, і, водночас, надаючи відповідні новітні послуги, бути невід’ємною частиною місцевих громад.