Київська обласна бібліотека для дітей Київська обласна бібліотека для дітей

Роль центральних районних і міських бібліотек у побудові нової моделі бібліотечно-інформаційного обслуговування населення та її функціонування в умовах утворення окремих територіальних громад (ОТГ)

Роль центральних районних і міських бібліотек у побудові нової моделі бібліотечно-інформаційного обслуговування населення та її функціонування в умовах утворення окремих територіальних громад (ОТГ) : метод. поради / Упр. культури, національностей та релігій Київ. облдержадмін., КЗ КОР "Київ. обл. б-ка для дітей" ; [матеріал підгот. : Л. П. Соляник , Л. В. Смисловська ; ред. Л. П. Соляник ; комп'ют. набір та макет. О. М. Литвин ; наук. ред. та відп. за вип. М. П. Зніщенко]. - Київ : [КОБдД], 2017. – 8 с. - (Серія "В практику роботи бібліотек Київської області").

Дані методичні поради з питань реформування бібліотечної галузі в окремих районах (регіонах) в рамках адміністративно-територіальної реформи в Україні доречно використовувати керівництву та методичним службам центральних районних і міських бібліотек в своїй діяльності та при плануванні роботи на поточний і наступні роки.

Переглянути