Київська обласна бібліотека для дітей Київська обласна бібліотека для дітей

Нормативно-правова документація


Закон України від 9 січня 2007 року № 537-V «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки»

Закон України від 27 січня 1995 року №32/95–ВР «Про бібліотеки та бібліотечну справу»

Закон України від 14 грудня 2010 року №2778-VI «Про культуру»

Закон України від 07 квітня 2011 року №3206-VI "Про засади запобігання і протидії корупції"

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження контрактної форми роботи в галузі культури"

Проект Закону України "Про національний культурний продукт"

Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р. №745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»

Роз’яснення Мінсоцполітики деяких питань оплати праці на виконання Закону України від 06.12.2016 № 1774-VIII „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”

Роз’яснення ФПУ щодо реалізації законодавчих змін в оплаті праці

Наказ Міністерства культури і туризму від 31.10.2005 р. №783 «Про впорядкування умов оплати праці науково–дослідних установ культури на основі Єдиної тарифної сітки»

Наказ Міністерства культури і туризму України від 16.07.2007 р. №44 «Про затвердження Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури»

Указ Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580/2015 "Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки"

Указ Президента України від 29 грудня 2013 року №717/2013 «Про додаткові заходи щодо державної підтримки культури і мистецтва в Україні»

Наказ Міністерства культури і туризму України від 05.12.2007 р. №75 «Про затвердження форм звітності N 6-НК "Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України", N 80-а-рвк "Зведена звітність, державних, публічних та інших бібліотек" та Інструкцій щодо їх заповнення»

Наказ Міністерства культури і туризму України від 03.04.2007 р. №22 «Про затвердження Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах»

Наказ Міністерства культури і туризму України від 29.12.2008 р. №1631/0/16–08 «Про затвердження Типових норм часу на основі процеси бібліотечної роботи»

Наказ МОН України від 14.12.2007 р. №1128 «Про базові вищі педагогічні навчальні заклади І- ІІІ рівнів акредитації»

Наказ МОН України від 06.12.2010 р. №1204 «Про затвердження Типових штатних нормативів професійно – технічних навчальних закладів»

Спільний наказ Міністерства освіти України, МВС України, ГУ Державної пожежної охорони від 30.09.1998 р. №348/70 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України»

Наказ МОН України від 24.12.2003 р. №847 «Про затвердження Ліцензійних умов надання освітніх послуг, Порядку здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг, Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів»

Наказ МОНмолодьспорту України від 14.12.2012 р. №1427 «Про затвердження порядку забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно – технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками»

Положення МОН України від 07.11.2000 р. № 522 «Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності»

Наказ МНС України від 12.12.1012 р. №1398 «Про затвердження Правил охорони праці для працівників бібліотек»

Наказ МОНмолодьспорту України від 01.10.2012 р. №1060 «Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси»

Постанова КМ України від 12.12.2011 р. №1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності»

Постанова КМ України від 11.01.2012 р. №10 «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»

Постанова ВР України від 16.01.2009 р. №901–VІ «Про запровадження мораторію на виселення редакцій друкованих засобів масової інформації, закладів культури, у тому числі бібліотек, видавництв, книгарень, підприємств книго розповсюдження»

Постанова КМ України від 30.09.2009 р. №1073 «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек»

Лист МОН України від 11.12.2009 р. №1/9–876 «Щодо роз’яснення до постанови кабінету Міністрів України від 30.09.2009 р. №1073»

Постанова КМ України від 22.01.2005 р. №84 «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівників державних і комунальних бібліотек»

Постанова КМ України від 28.07.2003 р. №1180 «Про затвердження переліку платних послуг, яку можуть надаватися бюджетними науковими установами»

Постанова КМ України від 24.10.2012 р. №984 «Про затвердження Порядку формування базової мережі закладів культури»

Розпорядження КМ України від 15.08.2007 р. №653-р «Про затвердження плану заходів з виконання завдань, передбачених Законом України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки»

Розпорядження КМ України від 5.09.2012 р. №675-р «Про схвалення методичних рекомендацій щодо складання регіональних планів створення освітніх округів та модернізації мережі професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів»

Наказ МФУ від 02.09.2014 р. "Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань"

Розпорядження КМ України від 4 березня 2015 р. № 213-р "Про затвердження плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку “Україна-2020” у 2015 році"

Проект наказу Міністерства культури України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України "Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури"

Проект Постанови про Основні напрями бюджетної політики на 2016 рік

Наказ Міністерствa культури і мистецтв України N 275 від 05.05.99 «Про затвердження Типових правил користування бібліотеками в Україні»

Лист Міністерства соціальної політики України від 03.02.2017 р. за №267/0/101-17/281 – "Про надання роз’яснення щодо оплати праці працівників бібліотек"