Київська обласна бібліотека для дітей Київська обласна бібліотека для дітей

Начальникам відділів культури міських, селищних, сільських Територіальних громад Київської області

 

«17» березня  2021 року № 01-09/96

Начальникам відділів культури

міських, селищних, сільських 

Територіальних громад 

Київської області

Копія:Головам Територіальних 

громад Київської області

 

До КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для дітей» надходять численні звернення від бібліотечних працівників комунальних закладів культури Київської області, щодо прийняття рішень районними державними адміністраціями або органами місцевого самоврядування про ліквідацію закладів культури у зв’язку з реалізацією постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів».

Звертаємо Вашу  увагу, що Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» передбачено, що «якість та доступність публічних послуг, що надаються в об’єднаній територіальній громаді, не можуть бути нижчими, ніж до об’єднання», а також те, що ОТГ є правонаступником всього майна, прав та обов’язків територіальних громад, що об’єдналися, з дня набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною такою об’єднаною територіальною громадою.

Отже, до повноважень об’єднаної територіальної громади входить утримання та організація роботи бібліотек та інших закладів культури комунальної власності розміщених на території ОТГ, а також забезпечення населення ОТГ культурно-мистецькими послугами, що надаються бібліотечними закладами, у обсягах не менших як ті, що надавались до створення об’єднаної територіальної громади.

 На базі переданого майна ліквідованих бібліотек рекомендуємо створити комунальний заклад «Публічна бібліотека», до якої входять підрозділи, а саме: бібліотеки-філії (кількість філій на даний момент визначається із врахуванням Мінімальних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 72).

Виключення закладу із базової мережі закладів культури, а також ліквідація чи реорганізація бібліотек потребують погодження з МКІП (ч. 3 ст. 22 Закону України «Про культуру», ч. 3 ст. 15 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу»)

Також  звертаємо вашу увагу на Порядок встановлення тарифних розрядів за деякими посадами бібліотечним працівникам бібліотечних закладів, підпорядкованих органам територіальних громад.

Відповідно до Закону України від 27.01.1995 р. № 32/95-ВР “Про бібліотеки і бібліотечну справу” (далі – Закон № 32/95-ВР) сфера його дії поширюється на мережу бібліотек усіх форм власності та підпорядкування, тобто це означає, що положення цього Закону є обов’язковими до виконання органами територіальних громад в частині їх повноважень щодо діяльності підпорядкованих їм бібліотек.

Згідно зі статтею 6 Закону № 32/95-ВР бібліотеки за значенням, зокрема, поділяються на міські, селищні, сільські, а за призначенням, зокрема, – на публічні (загальнодоступні), у тому числі спеціалізовані для дітей, юнацтва, осіб з фізичними вадами.

Відповідно до Бюджетного кодексу України України бібліотеки при ОТГ, як такі, що створені у встановленому порядку органами місцевого самоврядування і як такі, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів – є бюджетними установами. Умови оплати праці працівників бюджетних установ передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (далі – Постанова № 1298).

Крім того, відповідно до Основ законодавства України про культуру  бібліотеки відносяться до закладів культури, а бібліотечні працівники належать до працівників культури.

Таким чином, згідно із положенням статті 17 Закону України «Про оплату праці» оплата праці бібліотечних працівників здійснюється відповідно до умов оплати праці працівників культури.

Умови оплати праці працівників культури передбачені наказом Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» (далі – Наказ № 745).

Відповідно до Закону № 32/95-ВР керівники бібліотек призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту на п’ять років за результатами конкурсу.

Відповідно до Наказу № 745 керівники бібліотек (директори та завідувачі) відносяться до складу бібліотечних працівників. Крім них до цього складу, зокрема, також належать: провідні, I, II категорії бібліотекарі, а також бібліотекарі без кваліфікаційної категорії; бібліографи; методисти бібліотек.

Тарифні розряди за посадами керівних працівників, у тому числі завідувачів бібліотек (публічних, у тому числі бібліотек для дітей та юнацтва) передбачені Схемою тарифних розрядів посад керівних працівників бібліотек, централізованих бібліотечних систем (таблиця 4 додатку 2 до Наказу № 745). Вони залежать від груп бібліотек, які в свою чергу залежать від показників для віднесення до груп за оплатою праці керівних працівників бібліотек (додаток 7 до Наказу № 745). Такими показниками для публічних бібліотек, у тому числі також для бібліотек для дітей та юнацтва (підпункт “б” і “в” пункту 2 додатку 7 до Наказу № 745) є:– середньорічна кількість користувачів бібліотек (тис.чол.);– середньорічна кількість видачі документів (тис.примірників).

Порядок визначення бібліотек за групами в залежності від зазначених показників здійснюється відповідно до роз’яснень, наведених в виносці додатку 7 до Наказу № 745.

Відповідно до Наказу № 745, за встановленим таким чином тарифним розрядом завідувача бібліотеки на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників бюджетної сфери (далі – ЄТС) встановлюється посадовий оклад.

Посадові оклади завідувача бібліотеки з обсягом роботи нижче показників IV групи встановлюються на10 відсотків нижче посадових окладів, передбачених для аналогічних працівників IV групи.

У бібліотеках з обсягом роботи нижче показників, передбачених для бібліотек IV групи, які є структурними підрозділами установи, підприємства або організації посадові оклади завідувачів установлюються на рівні посадових окладів бібліотекарів відповідної категорії, передбачених у табл. 1 додатка 3 до Наказу № 745.

Тарифні розряди за посадами інших бібліотечних працівників (провідних, I, II категорії бібліотекарів і бібліотекарів без кваліфікаційної категорії, бібліографів, методистів) передбачені таблицею 1 додатку 3 до Наказу № 745.

Тарифні розряди таких працівників залежать від присвоєної їм кваліфікаційної категорії.

Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури затверджене Міністерства культури і туризму України від 16.07.2007 р. N 44.

Кваліфікаційні вимоги для зайняття посад бібліотечних працівників визначені у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск № 81 “Культура і мистецтво”, затвердженому наказом Міністерства культури і мистецтв України від 14.04.2000 р. № 168. 

За встановленими тарифними розрядами бібліотечним працівникам, які зазначені в таблиці 1 додатку 3 до Наказу № 745 на основі ЄТС встановлюється посадовий оклад.

Тарифні розряди в таблиці 1 додатку 3 до Наказу № 745 зазначені через “вилку”, тобто з такого – то розряду по такий – то розряд. Це значить, що працівнику може бути присвоєно будь – який тарифний розряд в межах, зазначених за посадою в таблиці. Наприклад, за посадою бібліотекаря I категорії може бути присвоєно 8, 9, 10 або 11 тарифний розряд.

Відповідні повноваження керівників щодо встановлення працівникам конкретних розмірів заробітної плати визначені пунктом 4 “а” Постанови № 1298. Згідно з ними керівникам ОТГ, при яких створені і функціонують бібліотечні заклади, надано право в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, установлювати працівникам цих закладів конкретні розміри посадових окладів та обов’язкових доплат і надбавок до них, визначених чинним законодавством України, а саме: за вислугу років; за складність і напруженість в роботі (Наказ 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»); за особливі умови праці .(Постанова 1073 «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек»).

КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для дітей» закликає очільників районних державних адміністрацій, міських, селищних, сільських територіальних громад дотримуватись  в своїй діяльності Законів України «Про бібліотеки» та сприяти забезпеченню умов  роботи бібліотек інтернетом, персональними комп’ютерами.

Ці заходи  сприятимуть наданню якісних послуг бібліотеками громад в сфері доступності  місцевого населення до джерел інформації.

 

З повагою

Директор  КЗ КОР «Київська 

обласна бібліотека для дітей»                                                                                        Микола Зніщенко

лист