Київська обласна бібліотека для дітей Київська обласна бібліотека для дітей

Візантія: «великий Чужий» чи «Iнший Я»?

«В ЗАРУЧНИКАХ У РОСІЙСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ»

Між Україною та Росією нині відбувається заочна, а подекуди й безпосередня, суперечка щодо прав на візантійську спадщину. Цікаво, що в Москві ця тема знову гостро постала невдовзі після появи книжки «Повернення в Царгород» із Бібліотеки «Дня». Росія — країна, яка перманентно переживає кризу ідентичності.

Наскільки виправданими є їхні претензії на візантійську спадщину та чи бачите ви відмінності в тому, як відбулася рецепція візантійської культури в Україні та Росії? Про відмінності рецепції культурного спадку Царгорода-Константинополя в Києві, Москві та Західній Європі читайте в часописі «День» № 235/236 від 23-24 грудня 2016 року.