Київська обласна бібліотека для дітей Київська обласна бібліотека для дітей

До Міжнародного дня геральдики

КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для дітей» до Міжнародного дня геральдики, пропонує інформацію про рідкісні видання з фонду Бібліотеки.

Це – п’ятитомне довідкове видання відомих на Київщині, в Україні та поза її межами дослідників-краєзнавців, члена Українського Геральдичного Товариства Євгена Чернецького та Сергія Лисенка, видавця Олександра Пшонківського, здійснене у 2006 році коштом укладачів та видавця.

Перший том, «Правобережний гербівник», присвячено шляхетним родам Васильківського, Таращанського та Звенигородських повітів і укладено Є. Чернецьким одноосібно. Відомості зведені в список, складають майже 3500 позицій та доповнені зображеннями 152 гербів. Свою працю укладач присвятив пам’яті своїх предків Чернецьких і Савицьких «… які загинули в Голодомор, у більшовицьких катівнях, на засланні та під час ІІ Світової війни…».

Другий – п’ятий томи, «Легітимована правобережна шляхта: кінець ХУІІІ – середина ХІХ», укладена Є. Чернецьким у співавторстві з С. Лисенком.

Видання здійснено під патронатом Державного комітету архівів України, Центрального державного історичного архіву України в серії «Шляхта України».

П’ятитомник адресовано науковцям, історикам, краєзнавцям, усім, хто досліджує шляхетські родоводи аристократії України. Тираж відання -  1000 примірників.

Цікавим є й інше наукове видання – «Княжа доба на Русі: портрети еліти» (Біла Церква, 2006. – 782 с.), видане Олександром Пшонківським, підготовлене Леонтієм Войтовичем – доктором історичних наук, старшим науковим співробітником Інституту українознавства ім. І. Креп’якевича НАН України, завідувача кафедри історії середніх віків та візантистики Львівського національного університету ім. І. Франка, лауреата премії ім. М. Грушевського.

В монографії досліджується правляча еліта Східної Європи кінця ІХ – початку ХУІ ст. – князі з династії Рюриковичів і Гедиміновичів, а також іншого походження, їх персональний склад, роль у розвитку суспільства та політичних подіях. Значну частину книги становлять вичерпні генеалогічні таблиці.

Свою історію кожному народу треба знати.

Слава Україні! Героям Слава!