Київська обласна бібліотека для дітей Київська обласна бібліотека для дітей

До 205-річниці від дня народження Леонтія Івановича Похилевича

КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для дітей» до 205-річниці від дня народження відомого українського краєзнавця, дослідника історії Київщини Леонтія Івановича Похилевича, уродженця Київщини.

Перегорнувши сторінки «Календаря ювілейних дат видатних діячів Київщини на 2021 рік» (https://child-library.kiev.ua/files/kiivsina_21.pdf), який щорічно готує КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для дітей», кожен зацікавлений у вивчені історії Київського регіону дізнається, що 10 серпня 2021 році виповнюється 205 років від дня народження відомого краєзнавця Леонтія  Івановича Похилевича (10.08.1816 – 18.03.1893), який все своє життя присвятив дослідженню історії населених пунктів Київської губернії (сучасних Київщини, Житомирщини, Черкащини), зробив вагомий внесок у краєзнавчі дослідження Київщини та формування української краєзнавчої думки другої половини XIX століття.

Похилевичем були написані: «Сказанія о населенныхъ местностяхъ Кіевской губерніи или статистическія, историческія и церковныя заметки о всехъ деревняхъ, селахъ, местечкахъ и городахъ, в пределахъ губерніи находящихся» (1864); «Монастыри и церкви г. Кіева. Прежние и нынешнее состояние ихъ и средства содержанія причтовъ, а также иноверческіе молитвенные дома» (1865); «Уедзы Кіевский и Радомысльский. – Статистическия и историческия заметки о всехъ населенныхъ местностяхъ въ этихъ уездахъ и с подробными картами ихъ» (1887)

Першу книгу Леонтія Похилевича  «Сказанія о населенныхъ местностяхъ Кіевской губерніи или статистическія, историческія и церковныя заметки о всехъ деревняхъ, селахъ, местечкахъ и городахъ, в пределахъ губерніи находящихся» досить по-різному оцінювали науковці того часу. Але вона не залишилася поза увагою істориків і в 1865 році була відзначена малою Уварівською премією Петербурзької Академії наук та майже відразу стала бібліографічною рідкістю. 

Без сумніву, книги  Леонтія  Івановича Похилевича назавжди залишаться цінними виданнями для краєзнавців-дослідників тим, що містять докладні географічно-топографічні, статистично-економічні, церковні, побутові, а також історичні відомості про Київщину другої половини XIX століття.

Враховуючи важливе значення книг і постаті Леонтія Похилевича, в свій час, до 200-річчя від дня народження видатного українського краєзнавця, уродженця Київщини, КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для дітей» підготувала та поширила посібник: 

«Видатний історик-краєзнавець з Тетіївщини: до 200-річчя від дня народження Л. І. Похилевича : біобібліогр. посіб. / Упр. культури, національностей та релігій Київ. облдержадмін., Київ. обл. б-ка для дітей ; [уклад. Н. В. Острікова, ред. Л. П. Соляник ; наук. ред. та відп. за вип. М. П. Зніщенко]. – К. : [КОБдД], 2016. – 13 с.».

(https://child-library.kiev.ua/files/KOBDD_pohilevich.pdf)

Переглянути посібник можна на сайті бібліотеки в розділі «Видання бібліотеки. 2016 рік»