Київська обласна бібліотека для дітей Київська обласна бібліотека для дітей

Лист директорам  обласних, районних, міських централізованих бібліотечних систем щодо пропозицій до проекту Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"

"21" червня 2016 року № 01-09/133

Директорам  обласних, районних,
міських централізованих
бібліотечних систем


Шановні колеги!

Прошу Вас  розглянути, проаналізувати, додати свої пропозиції, що мною розроблені і направлені до проекту  нормативно-правового акту до нової редакції Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу". Прошу використати  і відправити на електронну адресу п. Л.С. Нікіфоренко (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).

Подані мною пропозиції виділені курсивом,а саме:

Пропоную внести наступні доповнення

В розділ ІІ ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ:

Стаття 4. Державна політика в галузі бібліотечної справи.

Стаття 4, пункт 2, після слова Держава зазначити: в особі Міністерства культури України, територіальних громад, місцевих органів владидалі за текстом підтримує бібліотечну справу та її розвиток шляхом гарантованого фінансування бібліотек, пільгової податкової, кредитної та цінової політики додати: за європейськими стандартами і критеріями бібліотечної справи.

В розділ ІІІ – БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА УКРАЇНИ:

Стаття 9. Центральні бібліотеки

Стаття 9, пункт 1 викласти: Центральні бібліотеки головні бібліотеки регіонів додати: – це ОУНБ, обласні бібліотеки для дітей, обласні бібліотеки для юнацтва, які зобов'язані формувати, зберігати та надавати в користування найбільш повне зібрання документів у межах свого регіону, території, організовувати взаємовикористання бібліотечних ресурсів і надавати методичну допомогу бібліотекам різних видів відповідних територій.

пункт 2 викласти:

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування територіальних громад повинні забезпечувати пріоритетне додаткове бюджетне фінансування центральних бібліотек відповідно до обсягів їх діяльності.

Стаття 10. Організація взаємодії бібліотек.

Стаття 10, пункт 1: Для більш повного задоволення потреб користувачів бібліотек в інформації, раціонального використання бібліотечних ресурсів органи державної влади та органи обласного, місцевого самоврядування територіальних громад стимулюють взаємодію бібліотек і створюють умови для розвитку міжбібліотечного абонемента, зведених каталогів автоматизованих баз даних, депозитаріїв. Далі за текстом.

Пункт 2:

Забезпечення взаємодії бібліотек різних видів покладається на центральні бібліотеки відповідних територій, якими є:

на загальнодержавному рівні – національні, державні додати: та обласні бібліотеки;

Після слів:

на обласному рівні - обласні універсальні наукові бібліотеки продовжити: обласні бібліотеки для дітей, обласні бібліотеки для юнацтва;

Далі за текстом.

В розділ ІV. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ БІБЛІОТЕК:

Стаття 12. Створення бібліотек.

Стаття 12, пункт 1: Доповнити словами: Бібліотеки є неприбутковими установами (далі за текстом): створюються з урахуванням соціально-економічних, національних, культурно-освітніх і виробничих потреб суспільства згідно з соціальними нормативами, встановленими відповідними органами державної влади доповнити: місцевого самоврядування територіальних громад.

Стаття 13. Державна реєстрація бібліотек доповнити словами: та утримання бібліотек.

Стаття 13, пункт 1 викласти в редакції:

Державна реєстрація бібліотек незалежно від форми власності проводиться за їх місцезнаходженням відповідно до закону.

Додати: Утримання бібліотек здійснюється місцевими територіальними громадами. Орендна плата за приміщення, в яких розміщені бібліотеки, а також податок на землю на якій знаходиться бібліотека становить 1 грн на рік.

Стаття 15. Ліквідація бібліотек.

Пункт 3 статті 15 викласти: Доцільність реорганізації та ліквідації бібліотек, що є у державній та комунальній власності, визначається відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування додати: територіальних громад (далі за текстом) за погодженням додати: з Міністерством культури України центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.

В розділ V  БІБЛІОТЕЧНІ ФОНДИ:

Стаття 16. Бібліотечні фонди.

Стаття 16, пункт 1:

Бібліотечні фонди додати: Міністерства культури України та інших відомств (далі за текстом) формуються відповідно до значення, складу користувачів бібліотеки та виду бібліотеки як упорядковане зібрання документів.

пункт 2:

Державний бібліотечний фонд України складається з фондів бібліотек, що є у державній і комунальній власності, фондів бібліотек самоврядних організацій додати: системи Міністерства культури України (далі за текстом), взаємопов'язаних скооперованим комплектуванням, єдиним довідково-пошуковим апаратом, системою депозитарного зберігання, перерозподілу та взаємовикористання фондів і відображає науковий, культурний, інформаційний потенціал суспільства.

Особливо цінні, рідкісні документи та колекції включаються до Державного реєстру національного культурного надбання України згідно з положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України додати: за  подачею Міністерства культури України та іншими міністерствами і відомствами.

Додати в розділ V нову статтю 19.

Стаття 19. Про об'єднання бібліотечних фондів.

Будь-яке об'єднання бібліотечних фондів бібліотек, що належить до різних міністерств і відомств може відбуватися за умови згоди, погодження і спільного рішення або постанови тих чи інших  міністерств або відомств. Будь-яке інше втручання, об'єднання, примусове перепрофілювання бібліотек – забороняється.

В розділ VI ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА БІБЛІОТЕК:

Стаття 20. Права бібліотек

Стаття 20, пункт 2: Бібліотека має право на захист доповнити словами: авторських прав створених нею баз даних, інших об'єктів інтелектуальної власності бібліотеки згідно із законодавством.

В розділ VIII УПРАВЛІННЯ БІБЛІОТЕЧНОЮ СПРАВОЮ:

Стаття 24. Державне управління бібліотечною справою

Стаття 24, пункт 1: Загальне методичне керівництво бібліотеками та координацію їх роботи здійснює доповнити словами: Міністерство культури України  та уповноважений ним (далі по тексту) - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.

Далі за текстом.

В розділ IX ФІНАНСУВАННЯ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА МАЙНОВІ ПРАВА БІБЛІОТЕК:

Стаття 26. Фінансування бібліотек

Розділ 9, стаття 26, пункт 1 додати: Бібліотеки є неприбутковими установами. Фінансування бібліотек здійснюється не за кількісними показниками по оплаті праці, такими як кількість книговидач, кількість читачів. Фінансування здійснюється за європейськими бібліотечними стандартами: за якісними показниками надання бібліотечно-бібліографічних та інформаційних послуг, а також за приналежності бібліотеки за статусом: національна, державна, обласна, районна, сільська, міська бібліотека (далі за текстом): Основними джерелами фінансування бібліотек державної і комунальної форм власності є кошти відповідно державного та місцевих бюджетів; бібліотек, заснованих на інших формах власності, - кошти засновників. Далі за текстом.

Статтю 26, пункт 4 викласти в такій редакції:

Додаткове фінансування бібліотек державної і комунальної форм власності  доповнити словами - різних відомств, тих, що знаходяться на непідвідомчій території, але надають бібліотечні послуги користувачам, що проживають на цій непідвідомчій території, обов'язково передбачити додаткове фінансування від власника території і власника приміщення, в якому розміщена бібліотека за договором (плата за оренду приміщення, плата за землю, тощо) між бібліотекою і органом виконавчої влади непідвідомчої території. Далі за текстом.

Стаття 28. Майнові права бібліотек

Стаття 28, пункт 4 викласти в такій редакції:

Будівлі, споруди, приміщення, майно, бібліотечні фонди, закріплені за державними бібліотеками на праві оперативного управління, є державною власністю, незалежно від місця їх знаходження. Додати: Плата за оренду приміщень бібліотек і плата податку за землю складає 1 грн на рік.

Стаття 29. Господарська діяльність бібліотек

Стаття 29, пункт 3:

Бібліотеки, що безкоштовно надають основні бібліотечні послуги, в порядку, передбаченому законом, звільняються від оподаткування доходів, отриманих від надання платних послуг, додати: а також від сплати за оренду приміщень бібліотек і від сплати податку на землю.

В розділ XI МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ

Стаття 31, пункт 1: Міжнародне співробітництво в галузі бібліотечної справи. Держава сприяє розширенню міжнародного співробітництва в бібліотечній справі. Додати: Держава втілює в практику діяльності бібліотек України європейські стандарти по змісту роботи бібліотек, а також європейські стандарти та критерії по оплаті праці за якісними показниками роботи бібліотек і бібліотекарів за статусом: національна, державна, обласна, районна, сільська, міська бібліотека (далі за текстом).

В розділ XII ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО БІБЛІОТЕЧНУ СПРАВУ:

Стаття 32. Відповідальність за порушення законодавства про бібліотечну справу

Особи, винні в порушенні законодавства про бібліотечну справу, несуть додати: моральну і юридичну (далі за текстом) відповідальність згідно додати: чинного законодавства України (далі за текстом).


З повагою та побажанням
якнайкращих успіхів,
Генеральний директор Київської
обласної бібліотеки для дітей
М.Зніщенко