Лист директорам  обласних, районних, міських централізованих бібліотечних систем щодо пропозицій до проекту Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" — Київська обласна бібліотека для дітей
Київська обласна бібліотека для дітей Київська обласна бібліотека для дітей

Лист директорам  обласних, районних, міських централізованих бібліотечних систем щодо пропозицій до проекту Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"

"21" червня 2016 року № 01-09/133

Директорам  обласних, районних,
міських централізованих
бібліотечних систем


Шановні колеги!

Прошу Вас  розглянути, проаналізувати, додати свої пропозиції, що мною розроблені і направлені до проекту  нормативно-правового акту до нової редакції Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу". Прошу використати  і відправити на електронну адресу п. Л.С. Нікіфоренко (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).

Подані мною пропозиції виділені курсивом,а саме:

Пропоную внести наступні доповнення

В розділ ІІ ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ:

Стаття 4. Державна політика в галузі бібліотечної справи.

Стаття 4, пункт 2, після слова Держава зазначити: в особі Міністерства культури України, територіальних громад, місцевих органів владидалі за текстом підтримує бібліотечну справу та її розвиток шляхом гарантованого фінансування бібліотек, пільгової податкової, кредитної та цінової політики додати: за європейськими стандартами і критеріями бібліотечної справи.

В розділ ІІІ – БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА УКРАЇНИ:

Стаття 9. Центральні бібліотеки

Стаття 9, пункт 1 викласти: Центральні бібліотеки головні бібліотеки регіонів додати: – це ОУНБ, обласні бібліотеки для дітей, обласні бібліотеки для юнацтва, які зобов'язані формувати, зберігати та надавати в користування найбільш повне зібрання документів у межах свого регіону, території, організовувати взаємовикористання бібліотечних ресурсів і надавати методичну допомогу бібліотекам різних видів відповідних територій.

пункт 2 викласти:

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування територіальних громад повинні забезпечувати пріоритетне додаткове бюджетне фінансування центральних бібліотек відповідно до обсягів їх діяльності.

Стаття 10. Організація взаємодії бібліотек.

Стаття 10, пункт 1: Для більш повного задоволення потреб користувачів бібліотек в інформації, раціонального використання бібліотечних ресурсів органи державної влади та органи обласного, місцевого самоврядування територіальних громад стимулюють взаємодію бібліотек і створюють умови для розвитку міжбібліотечного абонемента, зведених каталогів автоматизованих баз даних, депозитаріїв. Далі за текстом.

Пункт 2:

Забезпечення взаємодії бібліотек різних видів покладається на центральні бібліотеки відповідних територій, якими є:

на загальнодержавному рівні – національні, державні додати: та обласні бібліотеки;

Після слів:

на обласному рівні - обласні універсальні наукові бібліотеки продовжити: обласні бібліотеки для дітей, обласні бібліотеки для юнацтва;

Далі за текстом.

В розділ ІV. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ БІБЛІОТЕК:

Стаття 12. Створення бібліотек.

Стаття 12, пункт 1: Доповнити словами: Бібліотеки є неприбутковими установами (далі за текстом): створюються з урахуванням соціально-економічних, національних, культурно-освітніх і виробничих потреб суспільства згідно з соціальними нормативами, встановленими відповідними органами державної влади доповнити: місцевого самоврядування територіальних громад.

Стаття 13. Державна реєстрація бібліотек доповнити словами: та утримання бібліотек.

Стаття 13, пункт 1 викласти в редакції:

Державна реєстрація бібліотек незалежно від форми власності проводиться за їх місцезнаходженням відповідно до закону.

Додати: Утримання бібліотек здійснюється місцевими територіальними громадами. Орендна плата за приміщення, в яких розміщені бібліотеки, а також податок на землю на якій знаходиться бібліотека становить 1 грн на рік.

Стаття 15. Ліквідація бібліотек.

Пункт 3 статті 15 викласти: Доцільність реорганізації та ліквідації бібліотек, що є у державній та комунальній власності, визначається відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування додати: територіальних громад (далі за текстом) за погодженням додати: з Міністерством культури України центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.

В розділ V  БІБЛІОТЕЧНІ ФОНДИ:

Стаття 16. Бібліотечні фонди.

Стаття 16, пункт 1:

Бібліотечні фонди додати: Міністерства культури України та інших відомств (далі за текстом) формуються відповідно до значення, складу користувачів бібліотеки та виду бібліотеки як упорядковане зібрання документів.

пункт 2:

Державний бібліотечний фонд України складається з фондів бібліотек, що є у державній і комунальній власності, фондів бібліотек самоврядних організацій додати: системи Міністерства культури України (далі за текстом), взаємопов'язаних скооперованим комплектуванням, єдиним довідково-пошуковим апаратом, системою депозитарного зберігання, перерозподілу та взаємовикористання фондів і відображає науковий, культурний, інформаційний потенціал суспільства.

Особливо цінні, рідкісні документи та колекції включаються до Державного реєстру національного культурного надбання України згідно з положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України додати: за  подачею Міністерства культури України та іншими міністерствами і відомствами.

Додати в розділ V нову статтю 19.

Стаття 19. Про об'єднання бібліотечних фондів.

Будь-яке об'єднання бібліотечних фондів бібліотек, що належить до різних міністерств і відомств може відбуватися за умови згоди, погодження і спільного рішення або постанови тих чи інших  міністерств або відомств. Будь-яке інше втручання, об'єднання, примусове перепрофілювання бібліотек – забороняється.

В розділ VI ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА БІБЛІОТЕК:

Стаття 20. Права бібліотек

Стаття 20, пункт 2: Бібліотека має право на захист доповнити словами: авторських прав створених нею баз даних, інших об'єктів інтелектуальної власності бібліотеки згідно із законодавством.

В розділ VIII УПРАВЛІННЯ БІБЛІОТЕЧНОЮ СПРАВОЮ:

Стаття 24. Державне управління бібліотечною справою

Стаття 24, пункт 1: Загальне методичне керівництво бібліотеками та координацію їх роботи здійснює доповнити словами: Міністерство культури України  та уповноважений ним (далі по тексту) - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.

Далі за текстом.

В розділ IX ФІНАНСУВАННЯ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА МАЙНОВІ ПРАВА БІБЛІОТЕК:

Стаття 26. Фінансування бібліотек

Розділ 9, стаття 26, пункт 1 додати: Бібліотеки є неприбутковими установами. Фінансування бібліотек здійснюється не за кількісними показниками по оплаті праці, такими як кількість книговидач, кількість читачів. Фінансування здійснюється за європейськими бібліотечними стандартами: за якісними показниками надання бібліотечно-бібліографічних та інформаційних послуг, а також за приналежності бібліотеки за статусом: національна, державна, обласна, районна, сільська, міська бібліотека (далі за текстом): Основними джерелами фінансування бібліотек державної і комунальної форм власності є кошти відповідно державного та місцевих бюджетів; бібліотек, заснованих на інших формах власності, - кошти засновників. Далі за текстом.

Статтю 26, пункт 4 викласти в такій редакції:

Додаткове фінансування бібліотек державної і комунальної форм власності  доповнити словами - різних відомств, тих, що знаходяться на непідвідомчій території, але надають бібліотечні послуги користувачам, що проживають на цій непідвідомчій території, обов'язково передбачити додаткове фінансування від власника території і власника приміщення, в якому розміщена бібліотека за договором (плата за оренду приміщення, плата за землю, тощо) між бібліотекою і органом виконавчої влади непідвідомчої території. Далі за текстом.

Стаття 28. Майнові права бібліотек

Стаття 28, пункт 4 викласти в такій редакції:

Будівлі, споруди, приміщення, майно, бібліотечні фонди, закріплені за державними бібліотеками на праві оперативного управління, є державною власністю, незалежно від місця їх знаходження. Додати: Плата за оренду приміщень бібліотек і плата податку за землю складає 1 грн на рік.

Стаття 29. Господарська діяльність бібліотек

Стаття 29, пункт 3:

Бібліотеки, що безкоштовно надають основні бібліотечні послуги, в порядку, передбаченому законом, звільняються від оподаткування доходів, отриманих від надання платних послуг, додати: а також від сплати за оренду приміщень бібліотек і від сплати податку на землю.

В розділ XI МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ

Стаття 31, пункт 1: Міжнародне співробітництво в галузі бібліотечної справи. Держава сприяє розширенню міжнародного співробітництва в бібліотечній справі. Додати: Держава втілює в практику діяльності бібліотек України європейські стандарти по змісту роботи бібліотек, а також європейські стандарти та критерії по оплаті праці за якісними показниками роботи бібліотек і бібліотекарів за статусом: національна, державна, обласна, районна, сільська, міська бібліотека (далі за текстом).

В розділ XII ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО БІБЛІОТЕЧНУ СПРАВУ:

Стаття 32. Відповідальність за порушення законодавства про бібліотечну справу

Особи, винні в порушенні законодавства про бібліотечну справу, несуть додати: моральну і юридичну (далі за текстом) відповідальність згідно додати: чинного законодавства України (далі за текстом).


З повагою та побажанням
якнайкращих успіхів,
Генеральний директор Київської
обласної бібліотеки для дітей
М.Зніщенко