Київська обласна бібліотека для дітей Київська обласна бібліотека для дітей

"Щоб не забули" - віртуальна виставка нових надходжень

Київська обласна бібліотека для дітей презентує віртуальну книжкову виставку "Щоб не забули". На виставці представлені нові надходження літератури від Українського інституту національної пам'яті до фонду Київської обласної бібліотеки для дітей. Приємного знайомства та перегляду.


Щоб не забули. Пам'ять про тоталітаризм в Європі : читанка для учнів старших класів середньої школи в усіх європейських країнах / ред. Д.Певез ; пер. з англ. М.Марченко; післямова В.В'ятровича. — Київ : Укр. ін-т нац. пам'яті, 2015. — 319 с.

Міжнародна читанка присвячена пам'яті мільйонів невинних європейців, що пали жертвами тоталітаризму, що чинили опір і боролися за відновлення вільного демократичного суспільства. У книжці зібрано 30 дивовижних історій людей з 16 європейських країн, що зазнали тоталітаризму. Це розповіді про сміливців, які протистояли тоталітаризмові та загинули, а також про тих, кому пощастило вижити. розповіді сповнені надзвичайного суму через незмірні страждання, що їх завдали фанатичні орударі, поборники та підсобники тоталітаризму звичайним людям. Але водночас вони оспівують любов, свободу, людську гідність, несхитність, сміливість, віру та відданість головним людським цінностям. В книзі представлено різноманіття мов, культур і культурних традицій. Автори книги сподіваються, що читач сприятиме укоріненню поваги і порозуміння між громадянами, колись розділеними на Схід і Захід, і поглибленню інтеграції у вільній і демократичній Європі. Ця читанка стане за додатковий інструмент історичної освіти в європейських шкільних закладах, допоможе розповісти про жахи тоталітаризму та навчити, як важливо розвивати демократію, права людини, європейські цінності та верховенство права в усій Європі.


Спротив геноциду : книга-каталог виставки / Укр. ін-т нац. пам'яті. — Львів : Київ : Часопис, 2015. — 80 с. : іл.

Українські селянські повстання 1930-1932 років поставили під загрозу реалізацію планів Сталіна. Режим боявся, що український спротив призведе до його падіння: адже у першому півріччі 1932 року 56% протестних виступів у СРСР припадали на Україну. Тому диктатор завдав страшного удару у відповідь, яким став штучно організований голод. Історія цих повстань - у виставці «Спротив геноциду».

Ця книга є каталогом фотодокументальної виставки "Спротив геноциду", присвяченої вшануванню пам'яті жертв Голодомору-геноциду 1932-33 років в Україні. Виставка розкриває масштаби і характерні форми спротиву українського селянства злочинній політиці радянського уряду напередодні і під час геноциду українського народу.


Чухліб Т. Козаки і Монархи. Міжнародні відносини ранньомодерної Української держави 1648—1721 рр. / Укр. ін-т нац. пам'яті, НАН України, Ін-т історії України ; Т.Чухліб. — 3-тє вид., випр. і допов. — Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2009. — 616 с. : іл.

У книзі на основі багатого джерельного матеріалу із залученням досягнень вітчизняної та зарубіжної історичної науки розкривається міжнародно-політичний статус Української козацької держави у другій половині XVII - на початку XVIII ст. Крізь призму відносин гетьманських урядів з володарями Речі Посполитої, Московської держави, Османської та Австрійської імперій, Кримського ханства, Шведського королівства, Трансільванського і Молдавського князівств та інших країн висвітлюються головні напрями тогочасної вітчизняної зовнішньої політики.


Усна історія російсько-української війни (2014-2015 роки) / за ред. В. Мороко. — Вип. 1. — Київ : К.І.С., 2015. — 176 с. : іл.

У збірнику наведено результати опитувань учасників війни на Сході України 2014-2015 рр. дослідниками історичного факультету Запорізького національного університету. До першого випуску серії увійшли спогади бійців 79-ї та 55-ї бригад Збройних сил України, військовослужбовців Національної гвардії України, представників запорізької Служби з надзвичайних ситуацій та волонтерів. Інтерв'ю доповнені фотографіями та картами зони бойових дій.


Запорозька Січ і українське козацтво : зб. наук. пр. / Укр. ін-т нац. пам'яті. — Київ : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2012. — 200 с.

Наукові роботи присвячені 360-річчю заснування Чортомлицької Запорозької Січі та вшануванню пам'яті кошового отамана Івана (Запоріжжя, 18 жовтня 2012 року). Розглядаються проблеми історії українського козацтва, Запорозької Січі та їхнього місця у національній пам'яті.


Кривошея В.В. Козацька старшина Гетьманщини : енциклопедія / Укр. ін-т нац. пам'яті ; В.В.Кривошея. — Київ : Стилос, 2010. — 792 с.

Енциклопедія включає біограми 14591 козацьких старшин. Це генеральні старшини, полковники, полкова старшина, повні і наказні сотники, військові канцеляристи, урядники Генеральної військової артилерії і полкової артилерії, Генерального військового суду і полкових судів, компанійську і неурядову старшину (значних військових, військових, бунчукових і значкових товаришів), які складали козацьку еліту Гетьманщини.

Реєстрова і біографічна частини підготовлені на основі архівних документів і опуб¬лікованої літератури. Значна кількість фактів оприлюднюється вперше. Реєстрова частина включає і сотенну старшину.


Лисенко Микола. Биківня — наш вічний біль / Укр. ін-т нац. пам'яті ; М.Лисенко. — Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2009. — 368 с. : іл.

Подано матеріали про історію багатотисячного поховання людей на лівому березі Дніпра в лісі коло селища Биківня на північно-східній околиці Києва. Показано, як ентузіасти-патріоти України торували шлях пошуку правди про Биківнянські поховання. Жертв, так званих «ворогів народу», катували у в'язницях Києва, там і розстрілювали, після чого таємно привозили і закопували в лісі. Уперше подаються списки похованих там людей. До книжки входять також промови, написані автором у різний час.


Майдан від першої особи. 45 історій Революції гідності / Укр. ін-т нац. пам'яті ; упоряд. : Т. Ковтунович, Т. Привалко. — Київ : К.І.С., 2015. — 320 с.: іл.

У збірнику подані фрагменти спогадів учасників протестних акцій, що відбувалися в Україні з 21 листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року і названі Революцією гідності. Інтерв'ю були зібрані Українським інститутом національної пам'яті у рамках проекту «Майдан: усна історія». Проект реалізується у партнерстві з Фондом збереження історії Майдану. До збірника відібрані спогади учасників, різних за статтю, віком та умовною формою участі, з тим, щоб представити структурованість Майдану як самоорганізованої соціальної мережі.


Українська Друга світова : Матеріали міжнародної наукової конференції до 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (5 травня 2015 p., м. Київ) / упоряд. В. М. Яременко. — Київ : К.І.С., 2015. — 208 с.

Матеріали конференції присвячено проблемам історії періоду Другої світової війни та формуванню історичної пам'яті в Україні про цю подію.


Київ у національній пам'яті : колект. монографія / [Л. І. Буряк, J1. А. Ведмідь, І. Б. Гирич та ін.]. — Київ : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2013. — 400 с.

За допомогою концепту «місця пам'яті», символічним уособленням якого виступають постаті, установи, архітектурні та монументальні споруди, мистецькі твори, друковані видання, архівні та музейні колекції Києва, розкриваються механізми, особливості і закономірності формування образу міста у суспільній свідомості та творення його цілісної конструкції у національній пам'яті українців.

Еволюція образу міста аналізується у контексті суспільно-політичних трансформацій, формування соціальних ідентичностей та колективної свідомості. У виданні використано репродукції картин Ю. Химича.


Кучерук О. Симон Петлюра (1879-1926) : до 130-ліття з дня народження / Укр. ін-т нац. пам'яті, музей УНР ; О.Кучерук. — Київ : Задруга, 2009. — 14 с. : іл.

Видання присвячене 130-річчю від дня народження Голови Директорії і Головного Отамана Війська Української Народної Республіки Симона Петлюри, містить унікальні документи і матеріали, що переважно висвітлюють життєвий шлях національного героя на тлі боротьби українського народу за державну самостійність у період Української революції 1917—1921 рр.


Україна в Другій світовій війні / Укр. ін-т нац. пам'яті. — Київ : Укр. ін-т нац. пам'яті, 2015. — 28 с. : іл.

Українці в Другій світовій війні. Факти, цифри, особи. Складна картина світового протистояння на нашій землі та українці на всіх фронтах глобального конфлікту.