Київська обласна бібліотека для дітей Київська обласна бібліотека для дітей

Патріотичні афоризми - зібрав бібліотекар М. П.Зніщенко

Напередодні 26-ї річниці Незалежності України, вкотре переконуєшся, що писалися ці слова не століття чи півстоліття тому, а в наші дні. Бо ІСТОРІЯ – це те, що вже відбулося, відбувається нині. Наше майбутнє – це теж історія.


Досліджувати Україну можна з точки погляду легенди, або дійсності: так, ж хочеться, щоб було, або так, як в дійсності єсть.

В. Липинський


Без власної держави нема й не може бути нації української.

В. Липинський


Ніхто нам не збудує Держави, коли ми самі її собі не збудуємо.

В. Липинський


Нація, яка хоче панувати, повинна мати й панську психіку народу-володаря.

Д. Донцов


Українство мусить усвідомлювати собі, що його ідея, коли хоче перемогти, повинна бути яскравою ідеєю, себто виключити всяку іншу, основуватися не на частиннім, але повнім запереченням чужої.

Д. Донцов


«В своїй хаті своя й правда,
І сила, і воля...»

Т. Шевченко


«Свою Україну любіть, Любіть її… во врем’я люте,
В останню, тяжкую минуту
За неї Господа моліть ...»

Т. Г. Шевченко


Народ покинутий на злидні,
Народ плазуючий у мглі,
Повинен стратить риси рідні,
Безслідно стертися з землі.

П. Грабовеький


Національне відродження робить чудеса, і нація прискореним темпом підходить до свого золотого віку.

М. Хвильовий


Святе слово – рідна мати;
Єсть іще святиня Вища,
Богові миліша –
Рідная Вкраїна.

П. Куліш


Ще не вмерла Україна,
Але може вмерти:
Ви самі її ледачі
Ведете до смерти!

Б. Грінченко


Нам пора для У країни жить.

І. Франко


Воздвигне Вкраїна свойого Мойсея,—
Не може ж так буть!

П. Тичина


Хіба тебе не захоплює хоч би та ж ідея відродження твоєї нації

М.Хвильовий


Прогаяли великі дні
Скалічені й маленькі люди,
Заслинили в ганьбу і бруд
Велику віру - й на руїнах
Отарою мандрує люд
Що мав зродити Україну.

Є. Маланюк


На московському кумачі України самостійність не вишити.

М. Куліш


Українче, спізнай самого себе...

М. Куліш


Найкращий спільник той, хто мову нашу розуміє і по вкраїнському говорить

М. Куліш


Дзвін шабель, пісні, походи,
Воля соколина
Тихі зорі, ясні води
Моя Україна.

В. Сосюра


Україно! Ти – моя молитва,
Ти моя розпука вікова...
Гримотить над світом люта битва
За твоє життя, твої права.

В. Симоненко


Україна сьогодні не сцена, а плацдарм...
Плацдарм великого змагу ідей.

М. Куліш


Сама по собі думка про національність не може довести людей до волі й правди для всіх і навіть не може дати ради впорядкування навіть державних свят.

М. Драгоманов


Треба шукати всесвітньої правди, котра б була спільною всім національностям.

М. Драгоманов


Нічого багато говорити об тім, що навіть свідома національна незалежність, без певної просвіти не дасть ні лібералізму, ні демократії.

М. Драгоманов


Державна самостійність єсть головна умова існування нації

М. Міхновський


Не той дурний, хто не знає (ще такий, котре усе знає, не народився), але той, хто знати не хоче. Зненавидь глухоту: тоді хоч і дурний, а будеш у числі блаженних.

Г. Сковорода


Життя наше - це подорож, а дружня бесіда – це візок, що полегшує мандрівникові дорогу.

Г. Сковорода


Коли вовк грає на свіріль, ведмідь танцює, а лошак носить повозку, годі не сміятися. Кожна нешкідлива невідповідність смішить. А коли вже вовк став пастухом, ведмідь - ченцем, а лошак радником - це не жарт, а біда.

Г. Сковорода


О коли б ми пізнали, як це суспільству шкідливо.

Г. Сковорода


Годі побудувати словом, коли те саме руйнувати ділом.

Г. Сковорода


"Государство существует не для того, чтобы превращать земную жизнь в рай, а для того чтобы помешать ей окончательно превратиться в ад".

Н.Бердяев


"Государство получило технические возможности, до которых оно не доросло ни нравственно, ни интелектуально, - и экспериментирует с ними, как режиссеры на заре немого кино".

Кароль Ижжиковский


"Государственный корабль единственный, который дает течь на самом верху".

Джеймс Ристон


"Пока есть государство нет свободы. Когда будет свобода, не будет государство".

В. Ленин


"Когда народ много знает им трудно управлять".

Мао Цзы


"Государство это я, сказал Людовик Х1У. А - государство это не я".

Давидович


"За закон народ должен биться как за городскую стену".

Героклит


"Свобода состоит в том, чтобы зависеть от законов".

Вольтер


"Закон есть то, что мы разъясняем".

Поговорка древних римских гористов


"Не так страшен закон, как его толкуют".

Д. Рудий


"У того кто решит изучить все законы не останется времени их нарушать".

Гете


"Один человек, плюс закон - уже большинство".

Кальвин Кулидж


"Собственность - вот дух законов"

Ш. Монтеск'е


"Закон не гарантирует обеда, хотя гарантирует обеденный перерыв".

В.Брудзинский


"Закон есть закон, сколько бы его не нарушали".

Д.Рудый


"Известно, что закон обратной силы не имеет, справедливо и обратное: Закон и прямой силы не имеет".

Эдуард Скворцов


"Если по данному поводу нет закона, то он появится".

У.Гейдз


"Новые законы создають новые лазейки".

M. Купер


"Бесполезные законы ослабляют законы необходимые".

Ш. Монтеск'е


"Хорошие законы порождены дурными нравами".

Тацид


"Законы принимаются для того, чтобы доставлять неприятности гражданину, и чем больше от них неприятностей, тем они сохраняются в своде законов".

Х.Дан


"Закон защищает каждого, кто может нанять хорошего адвоката".

"Чтобы поступать справедливо нужно знать очень немного. Но чтобы с полным основанием творить несправедливость нужно основательно изучать право".

Г.Лихтенберг


"Совесть есть закон законов".

A. Ламартин


"Высший суд, суд совести".

B. Гюго


Мої висновки про професію бібліотекаря після участі у конкурсі і проведеної мною презентації програми розвитку бібліотечної справи на Київщині 2017-2022 рр.

Професія бібліотекаря – публічна професія. Бібліотекарем може бути тільки обдарована, культурно збагачена людина, яка є освіченою, різносторонньою особистістю, яка вправно використовує свої знання на формування в суспільстві прогресивних думок, ідей, знань, направлених на позитивний імідж своєї країни – України, свого краю, своєї території, свого народу.

Від того як буде поставлена бібліотечна діяльність публічної особистості бібліотекаря від села до столиці залежатиме доля України.

Поки влада в Україні не второпає цієї прописної істини, доти марно чекати в суспільстві позитивних змін в духовному, освітньому, культурному, фізичному, зрості свідомості у супільстві, у людському середовищі.

Навіть таки уроки – від участі у конкурсі на посаду директора КЗ КОР "Київська обласна бібліотека для дітей" треба вміти засвоювати як конкурсантам, так і членам конкурсних комісій.

Професійна зрілість бібліотекаря проявляться у вправному викладенні свого бібліотечного світогляду аудиторії у стислому проміжку часу.

Той, хто не здатний це робити – приречений на поразку. Все як в спортивному житті і виграє той, хто інтелектуально сильніший.