Київська обласна бібліотека для дітей Київська обласна бібліотека для дітей

Бібліотеки Київщини на сторінках преси. Випуск 34

Бiблiографічний покажчик “Бібліотеки Київщини на сторінках преси” виходить з 1990 року.

Дане видання включає матеріали із збірників, періодичних видань, які були надруковані у 2008 році. Матеріали в покажчику згруповані за розділами.

В межах розділів описи статей подаються в алфавіті прізвищ авторів і статей.

Для зручності користування матеріалом складено допоміжний алфавітний покажчик централізованих бібліотечних систем, публікації яких вміщено в цьому випуску.

В межах роздiлiв описи статей подаються в алфавiтi прiзвищ авторiв i назв статей.

Переглянути