Київська обласна бібліотека для дітей Київська обласна бібліотека для дітей

Бібліотеки Київщини на сторінках преси. Випуск 33

Бiблiографічний покажчик “Бібліотеки Київщини на сторінках преси” виходить з 1990 року.

Дане видання включає матеріали із збірників, періодичних видань, які були надруковані у 2007 році. Матеріали в покажчику згруповані за розділами.

В межах розділів описи статей подаються в алфавіті прізвищ авторів і статей.

В даному випуску подано 557 статей.

Для зручності користування матеріалом складено допоміжний алфавітний покажчик централізованих бібліотечних систем, публікації, яких вміщено в цьому випуску.

Оскiльки покажчик готувався до введення в дiю нового держстандарту, то опис документiв подається ще за ДРСТ 7.1.-84.

Переглянути