Київська обласна бібліотека для дітей Київська обласна бібліотека для дітей

Лiтература про Київщину (Бiблiографiчний покажчик за 2007 рiк)

Унiверсальний допомiжний бiблiографiчний покажчик “Лiтература про Київщину” виходить щорiчно з 1973 року. Покажчик мiстить довiдковий апарат: абетковий покажчик авторiв та персоналiй, географiчний покажчик, перелiк використаних перiодичних видань.

В абетковому покажчику авторiв та персоналiй i в географiчному покажчику посилання дано на сторiнки. Матерiали в покажчику згрупованi за роздiлами.

Покажчик розрахований на спецiалiстiв народного господарства, вчителiв, студентiв, органiзаторiв дитячого читання, бiблiотечних працiвникiв та iншi категорiї читачiв.

Оскiльки покажчик готувався до введення в дiю нового держстандарту, то опис документiв подається ще за ДРСТ 7.1.-84.

Переглянути